Kennismaking met sponsor Drankenhandel Boonekamp BV.

Op onze zoektocht naar financiële ondersteuning voor de continuering van het inmiddels bekende en succesvolle project Leidse Jazz Award, ontmoeten wij Jacques en Sabine Boonekamp. Samen vormen zij de directie van de bekende Leidse Drankengroothandel Boonekamp BV.

In de ontvangkamer hangt ter verwelkoming een prachtig en vooral kleurrijk kunstwerk.
Een Afrikaanse kunstenaar geeft op een indringende wijze een ‘inkijk’ in een Town Ship,
waar miljoenen mensen - vaak onder barre omstandigheden - wonen.

Met de aankoop en het verschepen daarvan naar Nederland was een fiks bedrag gemoeid dat geheel ten goede kwam aan de Zuid-Afrikaanse bevolking aldaar.
De toon is dan meteen gezet: tegenover ons zitten twee aardige mensen met een zeer
sociale instelling.

Gaandeweg het gesprek blijkt ook dat de directie van dit specifiek Leidse bedrijf zijn slogan ‘Meer dan drank alleen’ in de praktijkwaar maakt. Drankengroothandel Boonekamp BV is kunstminnend en uit dat door binnen de stadsgrenzen tal van culturele activiteiten financieel te ondersteunen.
Een paar voorbeelden: de Lakenfeesten, Leiden Culinair, Summer Jazz, de Leidse Jazzweek en natuurlijk de Leiden Boonekamp Jazz Award.

Ook klassieke uitvoeringen worden door Drankengroothandel Boonekamp BV financieel ondersteunt.
Zo werd - enige tijd geleden - in een bomvolle Hooglandse Kerk de 100ste  sterfdag van de Franse componist Théodore Gouvy herdacht. Dit unieke concert werd mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van Boonekamp. 

Wij, als bestuur, zijn zo zeer ingenomen met de donatie van Jacques en Sabine Boonekamp, dat wij als dank voor deze support de naam Drankengroothandel Boonekamp BV aan de AWARD hebben toegevoegd.

 

 

 

Waarom ondersteunt de gemeente Leiden de Leiden Jazz Award?

In de Leidse Cultuurnota 2012/2018 - die in februari 2012 door de gemeenteraad is vastgesteld - is uiteen gezet waar het cultuurbeleid zich de komende jaren in Leiden op zal richten.

Daarbij wordt uitgegaan van drie ambities:
1. de voortzetting en waar mogelijk kwalitatieve verbetering van het cultuuraanbod;           
2. de versterking van de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad d.m.v. het cultureel aanbod;
3. het door middel van cultuur stimuleren van ontwikkeling en verbinding van activiteiten en talenten, die passen bij het profiel van de stad.

De initiatieven met betrekking tot de Leiden Jazz Award passen naadloos binnen deze ambities. Mede daarom wordt de uitreiking van de Award met een gemeentelijke financiële bijdrage al enige jaren mede mogelijk gemaakt.

De Award kent nog maar een korte geschiedenis. Desondanks blijkt de bekendheid ervan inmiddels al veel groter te zijn dan we drie jaar geleden hadden mogen vermoeden. Niet alleen de bekendheid is vergroot, maar er is zeker ook sprake van een stijgende kwaliteitslijn. Die kwaliteitsslag is zichtbaar in de organisatie van het programma, maar bovenal bij de deelnemers aan het festival.

De organisatie richt zicht op jonge musici, bijna of net afgestudeerd aan een van de Nederlandse conservatoria en niet ouder dan 30 jaar. Een leeftijdsgroep waarvan ook de gemeente van mening is dat deze in cultureel Leiden duidelijker aanwezig zou mogen zijn. De categorie “jonge makers” zal zich de komende jaren dan ook in een verhoogde gemeentelijke belangstelling mogen verheugen. 

De belangstelling voor deelname groeit jaarlijks, evenals de verbazing van de jury over het hoge niveau. Het zeer enthousiaste bestuur slaagt er steeds weer in op een vlekkeloze wijze een geweldig programma te organiseren.

Jazz past bij de stad. Naast o.a. de Leidse Jazzweek, Summer Jazz, maar zeker ook de Leiden Jazz Award, zal Leiden meer dan ooit als jazzstad gelden. Jazz brengt bij uitstek de gewenste levendigheid in de stad, dit mede dankzij jullie initiatief, inzet en bovenal enthousiasme.

Als gemeente zijn we er trots op daar een bijdrage aan te kunnen leveren.

Cor Klein, Team Stadskennis en Cultuur, Gemeente Leiden

 

Overige Sponsoren:

    

    

 

 

 

Leidse Jazz Geschiedenis
Copyright © 2015 Alle rechten voorbehouden.